Aktualizacja dokumentów na naszej stronie

Aktualizacja dokumentów na naszej stronie

W dn. 25.04.2022 r. weszło w życie nowe Zarządzenie Prezesa ARiMR wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. Polecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu- pobierz
  • Załącznik nr 2- wykaz działek ewidencyjnych- pobierz
  • Załącznik nr 3- informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pobierz
  • Załącznik nr 4- oświadczenie małżonka Beneficjenta o wrażeniu zgody na zawarcie umowy- pobierz
  • Załącznik nr 5- oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- pobierz
  • Załącznik nr 6- oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- pobierz
  • Załącznik nr 7- deklaracja współmałżonka Współwłaściciela przedsiębiorstwa- pobierz

Dokumenty znajdują się także na naszej stronie w dziale: PROW 2014-20/ Dokumenty do pobrania/Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Umowa + Aneks

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk