Drogi lokalne- ogłaszamy nowy nabór!

Ogłaszamy nowy nabór!

Od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy na projekty dotyczące „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę dotyczącą w sprawie ogłoszenia kolejnego naboru wniosków z tego zakresu w dniu 23 czerwca 2022 r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września br. Szacowana pula środków dostępnych w konkursie wynosi niespełna 67,5 mln zł.

Wnioski mogą być składane przez gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Projekt musi być realizowany w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, maksymalne dofinansowanie może wynieść 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

_____________________________________

Do pobrania:

 • Uchwała Nr 638/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku – pobierz
 • Załącznik do Uchwały Nr 638/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

Wersja w ramach WCAG 2.1 ( dla osób z niepełnosprawnościami)

 • Uchwała Nr 638/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku – pobierz
 • Załącznik do Uchwały Nr 638/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (wersja 2z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 3z) – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 6z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 6z) – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (wersja 8z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (wersja 8z) – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy (wersja 8z)   – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy (wersja 8z)  – pobierz
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  (wersja 8z)  – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk