Nowe dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na naszej stronie

Nowe dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na naszej stronie

Udostępniamy Państwu nowe wersje dokumentów dotyczących działań w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą

 

1. Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”(wersja 6)

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Wniosek o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”(wersja 6)

 • Formularz wniosku o płatność wersja 5z – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz
 • Sprawozdanie – pobierz
 • Instrukcja do sprawozdania – pobierz

3. Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”(wersja 4)

 • Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 4z – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

4. Wniosek o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”(wersja 4)

 • Formularz wniosku o płatność wersja 4z – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz
 • Sprawozdanie – pobierz
 • Instrukcja do sprawozdania – pobierz

5. Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”(wersja 6)

 • Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz
 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

6. Wniosek o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”(wersja 6)

 • Formularz wniosku o płatność wersja 6z- pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz
 • Wskaźniki rezultatu- pobierz
 • Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz
 • Sprawozdanie – pobierz
 • Instrukcja do sprawozdania – pobierz

7. Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność na projekt grantowy”(wersja 2)

 • Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 2z – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) – pobierz

8. Wniosek o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność na projekt grantowy”(wersja 2)

 • Formularz wniosku o płatność wersja 2z – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz
 • Wskaźniki rezultatu- pobierz
 • Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz
 • Sprawozdanie – pobierz
 • Instrukcja do sprawozdania – pobierz

Powyższe dokumenty znajdują się także w zakładce PO RYBY 2014-2020/ Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk