Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- aktualizacja dokumentów.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- aktualizacja dokumentów.

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją formularza wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, który został wprowadzony Zarządzeniem Prezesa ARiMR w dniu 14 lipca 2022 r., udostępniamy Państwu zaktualizowane dokumenty.

 

  • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
  • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) – pobierz
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.pdf) – pobierz
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna) – pobierz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – pobierz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

Powyższe dokumenty znajdą Państwo także w zakładce PROW 2014-20/dokumenty do pobrania/Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/wniosek o przyznanie pomocy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk