Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończony!

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończony!

W ramach trwającego do 30 września konkursu złożonych zostało 66 aplikacji. Wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie wynoszące ponad 137 mln zł. Dostępna pula środków wynosi około 75 mln zł.

 

Wnioski zostaną poddane teraz ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w odpowiednim rozporządzeniu. W wyniku tego etapu oceny opublikowana zostanie lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na poszczególne projekty.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Instrument Odbudowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk