Wybrano do realizacji strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność!

Wybrano do realizacji strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność!

5 grudnia 2023 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 wybrała strategie rozwoju lokalnego, które będą realizowane w województwie pomorskim.

Wdrażanych będzie 15 strategii, każda dla innego obszaru województwa. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców. Nie wystąpiły konflikty obszarowe pomiędzy strategiami, co oznacza że współfinansowane będą wszystkie złożone w konkursie koncepcje.

W dniu 5 grudnia 2023 r. komisja złożona z ekspertów zewnętrznych oraz pracowników samorządu województwa pomorskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR oraz uchwały w sprawie wyboru poszczególnych LSR do realizacji.

Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie z trzech funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 1/03 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 z dnia 5 grudnia 2023 r. – pobierz (pdf 143 KB);
  • Załącznik do Uchwały Nr 1/03 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 z dnia 5 grudnia 2023 r. – Lista ocenionych LSR pobierz (pdf 427 KB),
  • Mapa obszarów poszczególnych lokalnych grup działania/ wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz (jpg 502 KB).
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk