KONKURS
Rusza nabór wniosków na realizację projektów w ramach KSOW!

Rusza nabór wniosków na realizację projektów w ramach KSOW!

Od 16 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r. można składać wnioski na realizację operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r., nabór wniosków realizowany będzie w formie odrębnych konkursów na wybór projektów zaplanowanych do realizacji w 2024 r. w ramach obszarów tematycznych ujętych w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są wyłącznie podmioty posiadające status Partnera KSOW. Partnerami KSOW mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: osoby fizyczne, uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

Nie jesteś jeszcze Partnerem KSOW? – zapisz się już dziś!

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub Twoja organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jesteś zainteresowany współpracą z nami oraz chcesz wziąć udział w konkursie na wybór projektu zarejestruj się w bezpłatnej bazie Partnerów KSOW.

NOWA FORMA KONKURSU

Nabór wniosków na realizację projektów w 2024 r. realizowany będzie w formie odrębnych konkursów w ramach następujących rodzajów operacji:

  1. Dobre praktyki w branży rolniczej,
  2. Usługi cyfrowe w rolnictwie,
  3. Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży,
  4. Przyszłość z odnawialnymi źródłami energii,
  5. Efektywne zarządzanie odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie,
  6. Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie,
  7. Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje oraz zasady składnia wniosków w ramach poszczególnych konkursów wraz z dokumentacją konkursową dostępne są powyżej – kliknij w ogłoszenie o konkursie dla danego obszaru tematycznego operacji.

Zachęcamy Partnerów KSOW do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 949 oraz (58) 32 68 326.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk