LEADER

Dokumenty do pobrania:

DZIAŁANIE: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

ANEKS DO UMOWY

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie końcowe z realizacji LSR

DZIAŁANIE: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

MAŁE PROJEKTY

WNIOSEK O PRZYZANIE POMOCY NABYWCY/NASTĘPCY PRAWNEGO BENEFICJENTA

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

SPRAWOZDANIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

SPRAWOZDANIE

DZIAŁANIE: Wdrażanie projektów współpracy

SPRAWOZDANIA