LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz.2282) - pobierz

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2018 poz.154) -  pobierz

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2017 poz.1737) – pobierz

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wersja 1 z

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)  - pobierz

 

UMOWA

 

Wersja 4z (dokumenty aktualne od 19 października 2020 r.)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji - pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy - Informacja po realizacji operacji - pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne - pobierz 

 

Wersja 3z (dokumenty aktualne od 12 lutego 2020 r. do 18 października 2020 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji - pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy - Informacja po realizacji operacji - pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne - pobierz 

 

Wersja 2z  (dokumenty archiwalne- ważne od 04 lipca 2018 r. do 11 lutego 2020 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy  - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).– pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy –Informacja  po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

 

Wersja 1z (dokumenty archiwlane)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy  - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).– pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy –Informacja  po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Dokumenty aktualne   

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ( wersja 5z ) – pobierz  (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. )  
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący od 31 marca 2021 r.)

 

Dokumenty archiwalne 

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z ) – pobierz  (Dokument obowiązujący od 22 czerwca 2018 r. do 28 stycznia 2021 r. )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z )pobierz (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"  ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący od 26 października 2018 r. do 28 stycznia 2021 r.) 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"  ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący do 25 października 2018 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) 4z– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) 4z – pobierz