Dokumenty do pobrania:

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Wniosek o przyznanie pomocy  - wersja edytowalna - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy – PDF - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

UMOWA

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (PDF) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - obowiązuje od 27 czerwca 2017 r.

 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (pdf)  – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Informacja dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

INFORMACJA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI - obowiązuje od 27 czerwca 2017 r.

 • Informacja monitorująca realizację operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacja monitorująca realizację operacji (pdf)  – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji – pobierz