Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Stolem działa na terenie 5 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 827 km² zamieszkuje ok. 33,3 tys. osób.
Specyfiką obszaru LGD Stolem jest naturalne, nieskażone środowisko, czyste powietrze, brak uciążliwych zakładów produkcyjnych, znaczna ilość lasów obfitujących w grzyby i jagody oraz duża liczba jezior. Oprócz kompleksu jezior Wdzydzkich, zajmujących obszar 1 455 ha, znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. Najbardziej charakterystyczny i unikatowy element krajobrazu LGD stanowi krzyż uformowany przez 4 jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołub.
Ważnym elementem tożsamości historycznej obszaru LGD jest tradycja i kultura kaszubska. Przejawia się ona m.in. w potrawach regionalnych, rytuale zażywania tabaki zwanej „Diabelskim Zielem", stroju regionalnym oraz języku.
Leader ma doprowadzić do powstania na obszarze LGD „Stolem" nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Szansa ożywienia obszaru upatrywana jest przede wszystkim w promocji produktów regionalnych, rozwoju usług turystycznych, któremu towarzyszyć ma poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej.

PREZES - Mariola Lamkiewicz-Czechowska
Ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
Tel/Fax (58) 680 05 70