Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja działa na terenie 5 gmin położonych w północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 672 km² zamieszkuje ok. 35,7 tys. osób. Obszar LGD w całości położony jest w delcie Wisły. Tworzą go dwie krainy geograficzne: Żuławy Wiślane i Mierzeja Wiślana. Dzisiejszy krajobraz Żuław uważany jest za dzieło mennonitów - wywodzących się z Niderlandów, dawnych osadników tych ziem. Pozostawili oni po sobie budowle hydrotechniczne, zabudowania gospodarcze, domy podcieniowe, wiatraki, kościółki i cmentarze.
Lokalna Grupa Działania „Żuławy i Mierzeja" chce poprzez Leader'a doprowadzić do rozwoju turystycznego obszaru z wykorzystaniem jego lokalnych walorów, ożywienia gospodarczego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

PREZES – Grzegorz Gola

Tymczasowa siedziba: Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański
Ul. Sikorskiego 23, pok. 16
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. (55) 247 36 71 wew. 56
Fax (55) 247 36 70