Dokumenty do pobrania:

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • RODO klauzule 19.4- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy  - wersja edytowalna - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy – PDF - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

 

UMOWA

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (PDF) - pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

 • RODO klauzule 19.4- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

 • Formularz wniosku o płatność wersja 4z (wersja edytowalna) - dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r - pobierz
 • Formularz wniosku o płatność wersja 4z (pdf) - dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r. - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r. - pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) - dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r. - pobierz 
 • Formularz wniosku o płatność (pdf) - dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r.- pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)- dokument obowiązujący od 08 listopada 2018 r. do 09 września 2019 r. - pobierz

          załącznik do instrukcji : tabela 1a - pobierz

          załącznik do instrukcji: tabela 1b - pobierz

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z, dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 08 listopada 2018 r.) - pobierz

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI

 

 • Informacja monitorująca realizację operacji wersja 4z (wersja edytowalna) -dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r. - pobierz
 • Informacja monitorująca realizację operacji wersja 4z (pdf) - dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r. - pobierz
 • Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji wersja 4z (pdf) -dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r - pobierz
 • Informacja monitorująca realizację operacji (wersja edytowalna) -dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r.-  pobierz 
 • Informacja monitorująca realizację operacji (pdf) -dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r.-  pobierz
 • Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji -dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r.-  pobierz 
 • Informacja monitorująca realizację operacji (wersja edytowalna) – dokument obowiązujący od 27 czerwca 2017 r. do 20 marca 2018 r.-  pobierz
 • Informacja monitorująca realizację operacji (pdf) – dokument obowiązujący od 27 czerwca 2017 r. do 20 marca 2018 r. – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji –– dokument obowiązujący od 27 czerwca 2017 r. do 20 marca 2018 r.-  pobierz

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - obowiązuje od 27 czerwca 2017 r.

 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) – dokument obowiązuje pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (pdf)  – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Informacja dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność – pobierz