Plan Działania KSOW

W praktyce funkcjonowania KSOW opiera się na realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, który opracowywany jest na okres wdrażania PROW 2014-2020. Plan Działania KSOW na lata 2014-2020 określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3. Wskazuje przede wszystkim na zakresy wsparcia, które można realizować w celu jak najefektywniejszego ich wdrażania, zawiera ich opis i cele, a także kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych.

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest realizowany przez dwuletnie Plany Operacyjne, które są opracowywane przez poszczególne Jednostki Regionalne KSOW. Plan operacyjny składa się m.in. z części informacyjno-promocyjnej (określonej w Planie Komunikacyjnym) oraz części dotyczące operacji, które będą w jego ramach realizowane. Osobny Plan Operacyjny jest opracowywany i realizowany przez Jednostkę Centralną KSOW.

Plan operacyjny KSOW na lata 2014-2015:

  • Plan Komunikacyjny podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW - pobierz
  • Plan Operacyjny Jednostki Centralnej  i Instytucji Zarządzającej - pobierz

Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017:

  • Plan Komunikacyjny podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW - pobierz
  • Plan Operacyjny Jednostki Centralnej  i Instytucji Zarządzającej - pobierz

Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019:

  • Plan operacyjny Jednostki Regionalnej KSOW z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny – pobierz
  • Plan operacyjny Jednostki Regionalnej KSOW w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 – pobierz

Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021:

  • Plan operacyjny Jednostki Regionalnej KSOW z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny – pobierz
  • Plan operacyjny Jednostki Regionalnej KSOW w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 – pobierz