UMOWA + ANEKS

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

 

Dokumenty aktualne

obowiązujące od 04.07.2022 r.

WERSJA 6Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

 

Dokumenty archiwalne

obowiązujące do 03.07.2022 r.

WERSJA 5Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

obowiązujące od 16.10.2017 r.

WERSJA 3Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz

obowiązujące do 15.10.2017 r.

WERSJA 2Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz

 

 

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

WERSJA 6z Dokumenty aktualne, obowiązujące od 11.10.2022 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja edytowalna) – pobierz

 

WERSJA 5z Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 25.01.2021 r. do 10.10.2022 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3-  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – pobierz

WERSJA 4z Dokumenty archiwalne, obowiązujące do 24.01.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz

 

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

UMOWA (wersja 9z) Dokumenty aktualne, obowiązujące od 04.07.2022 r.  

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz 
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie (współwłaściciel przedsiębiorstwa) o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz 
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

 

UMOWA (wersja 8z) Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 24.05.2021 r. do 03.07.2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz 
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie (współwłaściciel przedsiębiorstwa) o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz 
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa- wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

ANEKS do umowy, dokumenty aktualne

 • wzór formularza aneksu do umowy w związku ze zmianami z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

– Na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

– Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

– Na operacje grantowe – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy wynikającego ze zmiany przepisów w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 –do wersji umowy 8z i wcześniejszych 

wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy do wersji 7z i wcześniejszych, wynikający z wejścia w życie w  dniu 10 września 2020 roku  przepisów zmieniających Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555)

wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu- pobierz
 • Załącznik nr 2- wykaz działek ewidencyjnych- pobierz
 • Załącznik nr 3- informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pobierz
 • Załącznik nr 4- oświadczenie małżonka Beneficjenta o wrażeniu zgody na zawarcie umowy- pobierz
 • Załącznik nr 5- oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- pobierz
 • Załącznik nr 6- oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- pobierz
 • Załącznik nr 7- deklaracja współmałżonka Współwłaściciela przedsiębiorstwa- pobierz

 

UMOWA (wersja 7z) Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 11.06.2018 r. do 23.05.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji, wersja pdf – pobierz , wersja edytowalna – pobierz

UMOWA (wersja 6z) Dokumenty archiwalne

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

wersja pdf – pobierz

 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

wersja pdf – pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu – dokumenty archiwalne

 • Umowa- wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy- wykaz działek ewidencyjnych-  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja edytowalna (doc) – pobierz

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

UMOWA (wersja 5z) obowiązująca od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

wersja pdf – pobierz
wersja edytowalna (doc) – pobierz

 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

wersja pdf – pobierz
wersja edytowalna (doc) – pobierz

UMOWA

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz