Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa
 

Aktualności

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „scalania gruntów”

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" dla naboru trwającego w okresie od 31 marca 2016 r. do 21 maja 2016 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020.

Rusza konkurs plastyczny dla dzieci „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

Zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu obszarów wiejskich województwa pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym o tematyce unijnej „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!" Prace konkursowe można przesyłać do 28 października 2016 r.

BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

W latach 2014-2020 pojawia się kolejna szansa na wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów) oraz lokalne grupy działania mogą uzyskać wsparcie z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych swoich projektów.

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”

8 września 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru trwającego w okresie od 1 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

Informujemy, że każdy z Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych" objętego PROW na lata 2014-2020, jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej).

Najczęściej czytane

Rusza konkurs - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”
Rusza konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju
Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020
Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nabór wniosków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony
Cykl szkoleń z „dróg lokalnych” zakończony
Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!
Zakończyły się szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020
Możliwość ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego
Rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016!
Rusza konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020
Ankieta monitorująca - wsparcie przygotowawcze
Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020
Rozstrzygnięto konkurs na realizację projektów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku w województwie pomorskim
Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach KSOW już za nami
Spotkanie szkoleniowe z "dróg lokalnych" już za nami
Wysokość dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”