Aktualności

Podręcznik kwalifikowalności kosztów PT PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR

Informujemy, iż 18 marca br. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR, na którym wnioskodawcy będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.

Anulowanie naboru wniosków na „scalanie gruntów”

Informujemy, że Uchwałą Nr 98/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarząd Województwa Pomorskiego anulował drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszony Uchwałą Nr 1384/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.


Konkurs dla Partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2017 r.

Termin składania wniosków o wybór operacji od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017 r.


Spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW - aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji operacji przez Partnerów KSOW zaplanowane w sali Herbowej zostaje przeniesione do Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).


Najczęściej czytane

Rusza konkurs - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”
Rusza konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju
Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020
Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nabór wniosków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony
Cykl szkoleń z „dróg lokalnych” zakończony
Zakończyły się szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020
Możliwość ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego
Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!
Rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016!
Rusza konkurs plastyczny dla dzieci „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”
Rusza konkurs na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach PROW 2014-2020
Rusza konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020
Ankieta monitorująca - wsparcie przygotowawcze
Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020
Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Rozstrzygnięto konkurs na realizację projektów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku w województwie pomorskim
Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach KSOW już za nami
Spotkanie szkoleniowe z "dróg lokalnych" już za nami