Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa
 

Aktualności

Projekty zmian planów operacyjnych KSOW

Informujemy, że Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) pełniąca funkcję Jednostki Centralnej KSOW podała do publicznej wiadomości projekty zmian planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej.

Festiwal Truskawek Kaszubskich w Chmielnie

Chmielno na dwa dni, 1 i 2 lipca 2016 r., stanie się truskawkową stolicą województwa pomorskiego. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje Festiwal Truskawek Kaszubskich. W programie znajdą się konferencja oraz impreza plenerowa, których motywem przewodnim będzie kaszëbskô malëna.

Spotkanie informacyjne dla lokalnych grup działania

Zapraszamy na spotkanie dotyczące podsumowania wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddziałanie „funkcjonowanie LGD".

Zapraszamy na Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego

X edycja Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski, odbędzie się 12 czerwca 2016 r. W Gdańsku-Oliwie, na terenach przylegających do oliwskiej katedry, na miłośników regionalnych przysmaków czekać będą stoiska z tradycyjnie produkowaną żywnością wysokiej jakości.

Umowy z Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego podpisane

Ponad 57 milionów euro, tj. ponad 220 milionów złotych – taka jest wartość umów zawartych z pomorskimi Lokalnymi Grupami Działania/ Lokalnymi Grupami Rybackimi na realizację projektów na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa. Uroczystość ich podpisania odbyła się 23 maja. Uczestniczył w niej Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Najczęściej czytane

Rusza konkurs - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020
Rusza konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju
Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020
Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nabór wniosków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony
Cykl szkoleń z „dróg lokalnych” zakończony
Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!
Zakończyły się szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020
Możliwość ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego
Rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016!
Ankieta monitorująca - wsparcie przygotowawcze
Rozstrzygnięto konkurs na realizację projektów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku w województwie pomorskim
Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Rusza konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020
Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020
Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach KSOW już za nami
Spotkanie szkoleniowe z "dróg lokalnych" już za nami
Wysokość dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – wniosek o przyznanie pomocy