Najnowsza interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Udostępniamy Państwu odpowiedź MRiRW na pismo skierowane przez Departament Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącą pojawiających się wątpliwości  w zakresie kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 z uwagi na podjętą uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r  sygn. akt. III SZP 2/16.

 

Pobierz interpretację

view szablon artykułu