Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020 zgodnie z ocenionym naborem wniosków trwającym w terminie 27 lutego 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.

W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło 2 wnioski. 

Wnioski na operacje z zakresu „scalania gruntów" uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów (co najmniej 70 punktów). Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji. Limit środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację tego typu operacji wynosi 5 482 325, 17 zł

 

Załączniki:

Uchwała Nr  646/338/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku - pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały ZWP- Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz

view szablon artykułu