Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

04.07.2018
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
04.07.2018

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020 zgodnie z ocenionym naborem wniosków trwającym w terminie 27 lutego 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.

W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło 2 wnioski.

Wnioski na operacje z zakresu „scalania gruntów” uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów (co najmniej 70 punktów). Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji. Limit środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację tego typu operacji wynosi 5 482 325, 17 zł

Załączniki:

Uchwała Nr  646/338/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku – pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały ZWP- Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk