Najnowsza interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Najnowsza interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Udostępniamy Państwu odpowiedź MRiRW na pismo skierowane przez Departament Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącą pojawiających się wątpliwości  w zakresie kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 z uwagi na podjętą uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r  sygn. akt. III SZP 2/16.

Pobierz interpretację

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk