Cykl szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020+ zakończony

Cykl szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020+ zakończony

Około 100 osób wzięło udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursów w ramach tzw. okresu przejściowego PROW 2014-2020. Odbyły się one Kwidzynie, Wejherowie, Kościerzynie oraz Słupsku. Tradycyjnie, szkolenia zorganizowane zostały w różnych częściach województwa tak aby zapewnić beneficjentom łatwiejszy dostęp i możliwość nieograniczonej dyskusji.

Głównym tematem szkoleń było omówienie zmian w zasadach przyznawania pomocy na realizacje operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno – ściekowa”. Na te dwa zakresy oraz na projekty z zakresu „scalania gruntów” ogłoszone będą kolejne nabory w ramach okresu przejściowego PROW. Szacunkowa, wg aktualnego kursu euro, alokacja na projekty „drogowe” wynosi 66 mln zł., na gospodarkę wodno – ściekową – 87 mln zł, a na scalanie gruntów 20 mln zł. Termin ogłoszenia konkursów uzależniony jest od zmian przepisów krajowych, tym niemniej prawdopodobny jest luty 2022 r.

Podczas spotkań przedstawiony został również aktualny stan wdrażania „działań samorządowych PROW”, perspektywy finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027  oraz najczęściej popełniane błędy w procesie oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia oraz prezentacje ze spotkań.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk