Lista rankingowa projektów z zakresu „Gospodarki wodno – ściekowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęta!

Lista rankingowa projektów z zakresu „Gospodarki wodno – ściekowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęta!

23 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy złożonym w konkursie wnioskom. Dostępny, na dzień zatwierdzania listy, limit środków pozwala objąć dofinansowaniem 25 projektów. 6 aplikacji nie uzyskało wymaganych 12-u punktów, co oznacza że nie spełniają warunku przyznania pomocy.

 

Zatwierdzenie listy nie jest gwarancją uzyskania dofinansowania. Projekty podlegać będą teraz weryfikacji formalno – merytorycznej w zakresie m.in. dostępnych limitów środków, posiadania odpowiednich pozwoleń, kwalifikowalności kosztów oraz złożonych deklaracji.

Beneficjenci operacji, które nie uzyskały 12 punktów w ramach kryteriów oceny zostaną poinformowani o odmowie przyznania pomocy.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Instrument Odbudowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Był to już trzeci nabór wniosków na projekty z zakresu „Gospodarki wodno – ściekowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 45 aplikacji.

 

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 637/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku (.pdf) – pobierz
  • Załącznik do Uchwały Nr 637/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. (.pdf)  – lista rankingowa – pobierz

Wersja w ramach WCAG 2.1 ( dla osób z niepełnosprawnościami)

  • Uchwała Nr 637/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku – pobierz
  • Załącznik do Uchwały Nr 637/363/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.  – lista rankingowa – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk