Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Od 11 kwietnia do 7 czerwca 2023 r. przyjmowane będą wnioski na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 2 marca 2023 r. Wcześniej przyjęte zostały uchwały dotyczące uzgodnienia regulaminu konkursu. 

Konkurs skierowany jest dla lokalnych grup działania z siedzibą na terenie województwa pomorskiego. Wybrane strategie finansowane będą z trzech źródeł: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzgodnionego przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 139/428/23 z dnia 14 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr 223/433/23 z dnia 2 marca 2023 r.

Treść uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego oraz obowiązujące w konkursie dokumenty znajdują się poniżej.

UWAGA! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało załącznik nr 4 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” w zakresie części C Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”. Aktualny załącznik dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania:

UCHWAŁY ZARZADU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Uchwała Nr 139/428/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z załącznikami oraz formularza umowy ramowej – pobierz
 • Uchwała Nr 223/433/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uzgodnienia Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z załącznikami oraz formularza umowy ramowej – pobierz
 • Uchwała Nr 224/433/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 224/433/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 r.  – ogłoszenie o konkursie – pobierz

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 • Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz
 • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – formularz wniosku o wybór LSR – pobierz
 • Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu – warunki dostępu – pobierz
 • Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu – struktura i wymagania dotyczące LSR – pobierz
 • Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu – sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR – pobierz
 • Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu – kryteria wyboru LSR – pobierz
 • Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu – karta oceny wniosku o wybór – pobierz
 • Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu – karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji – pobierz
 • Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z załącznikami – pakiet (format RAR) – pobierz

FORMULARZ UMOWY RAMOWEJ (wersja pdf) – pobierz

FORMULARZ UMOWY RAMOWEJ (wersja edytowalna) – pobierz

WZÓR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – KOMPONENT ZARZĄDZANIA LSRpobierz

Udostępniamy również przydatne informacje pomocnicze, tj:

 • katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR (do wyboru) z załącznika nr I do rozporządzenia 2021/2115 z wyjaśnieniami co do sposobu ich opracowania – pobierz
 • wyjaśnienie – obszary tematyczne a cele LSR – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk