Zapraszamy na szkolenie pn. "Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1, wejście B.

W załączeniu oficjalny tekst zaproszenia, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy  do wzięcia udziału w szkoleniu 

Zgłoszenia proszę przesyłać w terminie do dnia 16 września 2018 r. na adres: j.prass@pomorskie.eu lub a.kloskowska@pomorskie.eu 

Dokumenty do pobrania : 

załącznik nr 1 

załącznik nr 2 

załącznik nr 3 

view szablon artykułu