Stock Photo - biurko pracownicze

Zapraszamy na szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

10.09.2018
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
10.09.2018

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1, wejście B.

W załączeniu oficjalny tekst zaproszenia, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy  do wzięcia udziału w szkoleniu

Zgłoszenia proszę przesyłać w terminie do dnia 16 września 2018 r. na adres: j.prass@pomorskie.eu lub a.kloskowska@pomorskie.eu 

Dokumenty do pobrania : 

załącznik nr 1 

załącznik nr 2

załącznik nr 3 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk