Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

Spotkanie informacyjne dotyczyć będzie zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za wdrażanie którego odpowiedzialny jest samorząd województwa.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach PROW 2014-2020, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenie z zakresu warunków i zasad udzielania pomocy oraz realizacji projektów w ramach w/w działania. Szkolenie odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Sala Okrągła  w Gdańsku ul. Okopowa 21/27

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji projektów oraz wytyczne wynikające ze stanowisk Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać w terminie do dnia 04 września 2019 r.

na adres: j.prass@pomorskie.eu lub m.marczuk@pomorskie.eu

W załączeniu:

Program szkolenia – pobierz

formularz zgłoszeniowy- pobierz

zaproszenie- pobierz

opis kryteriów – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk