Nabór na ekspertów FEP 2021-2027 w dziedzinie Strategie rozwoju kierowanego przez społeczność

Nabór na ekspertów FEP 2021-2027 w dziedzinie Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w dziedzinie Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wymagania dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu ekspertów oraz sposób dokumentowania ich spełnienia określone są w ogłoszeniu.

Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 16 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. w sposób określony w ogłoszeniu.

O terminowości decyduje data wpływu/ doręczenia dokumentów na wskazany w ogłoszeniu adres.

Do pobrania:

  • ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w dziedzinie Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz (docx 189 KB),
  • kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o wpis do Wykazu ekspertówpobierz (docx 519 KB),
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertówpobierz (docx 184 KB),
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertówpobierz (docx 184 KB),
  • Regulamin prowadzenia Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 512/451/23 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz przyjęcia regulaminu jego prowadzenia – pobierz (docx 316 KB),
  • Lista dziedzin objętych Wykazem ekspertówpobierz (docx 354 KB).

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk