KSOW
Wyniki naboru wniosków na realizację projektów w ramach KSOW w 2024 roku

Wyniki naboru wniosków na realizację projektów w ramach KSOW w 2024 roku

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 830/3/24 z dnia 2 lipca 2024 roku zatwierdził Listy ocenionych projektów wybranych do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2024 roku.

W ramach ogłoszonego naboru na projekty realizowane przez Partnerów KSOW, który odbył się w dniach 16 kwietnia – 10 maja 2024 roku, złożonych zostało w sumie 29 wniosków. Wszystkie wnioski zostały ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych, warunku wyboru tj. spójności i poprawności przygotowania budżetu projektu oraz na podstawie spełniania kryteriów wyboru. W wyniku przeprowadzonej oceny, do realizacji zostało wyłonionych łącznie 20 projektów.

Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną i znajdują się na Listach ocenionych projektów, zostały wybrane do realizacji w 2024 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025.

Poniżej udostępniamy podjętą Uchwałę oraz Listy ocenionych projektów w ramach poszczególnych konkursów:

  1. Uchwała nr 830/3/24 z dnia 2 lipca 2024 roku – pobierz
  2. „Dobre praktyki w branży rolniczej” – pobierz
  3. „Usługi cyfrowe w rolnictwie” – pobierz
  4. „Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży” – pobierz
  5. „Efektywne zarządzanie odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie” – pobierz
  6. „Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich” – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk