Dokumenty do pobrania

PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

DZIAŁANIE: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Wzór formularza wniosku o płatność pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji - pobierz

 

 

DZIAŁANIE: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

 

UMOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

DZIAŁANIE 4.3 prowadzone w ramach współpracy

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz