Dokumenty do pobrania

PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

DZIAŁANIE: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pobierz

UMOWA

  • Wzór umowy o dofinansowanie pobierz
  • Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie pobierz
  • Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie pobierz
  • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

  • Wzór formularza wniosku o płatność pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

  • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji - pobierz

 

 

DZIAŁANIE: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

 

UMOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność