DOKUMENTY DO POBRANIA – PO RYBY 2014-2020

Archiwum dokumentów nieaktualnych


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.
 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.

Dokumenty archiwalne, ważne do 19 października 2018 r. 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 1. Wzór umowy o dofinansowanie 2019 – pobierz
 2. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe – pobierz
 3. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych – pobierz
 4. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 5. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki – pobierz
 6. Formularz wniosku o płatność – pobierz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 8. Klauzule RODO do wniosku o płatność
 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r. 

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną –  pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

Dokumenty archiwalne – aktualne od 2018r. obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

Dokumenty archiwalne – aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018 – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe – pobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych – pobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki – pobierz

Dokumenty archiwalne ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018– pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe – pobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych – pobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki – pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe – pobierz
 • Załącznik nr 2 – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych – pobierz
 • Załącznik nr 3 – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 – wniosek o wypłatę zaliczki – pobierz

Dokumenty archiwalne – aktualne w 2017r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną –  pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór formularza wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne-  aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.
 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy – pobierz  (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji– pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, aktualne od 7 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, aktualne do 6 lipca 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r.

 • ​​​Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznesplan uproszczony – pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne,  ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznesplan uproszczony – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.
 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz  (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji- pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 6 września 2017 r. do 13 kwietnia 2018 r. 

Dokumenty archiwalne, ważne od 14 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości – pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz

Dokumenty archiwalne, aktualne od 29 maja 2017r. do 14 lipca 2017 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Biznes Plan uproszczony – pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Dokumenty archiwalne, aktualne do 28 maja 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

UMOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.
 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz  (umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.) dokument ważny od 22.10.18 r. do 30.09.19 r.