Dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów z tym związanych. Poniżej znajdą Państwo formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach poszczególnych działań, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową o przyznaniu pomocy/ wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.   Z uwagi na pełną treść dokumentów należy je pobrać ze strony właściwej Lokalnej Grupy Działania/Lokalnej Grupy Rybackiej 

 

PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

 

 

DZIAŁANIE 4.4 : Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

Dokumenty archiwalne, ważne do 19 października 2018 r. 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

- Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

- Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 1. Wzór umowy o dofinansowanie 2019- pobierz
 2. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe- pobierz
 3. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych- pobierz
 4. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz
 5. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki- pobierz
 6. Formularz wniosku o płatność- pobierz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność- pobierz
 8. Klauzule RODO do wniosku o płatność

- Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz

- Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

- Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r. 

 • Formularz wniosku o dofinansowanie pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną-  pobierz

 

Dokumenty archiwlane , ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz

 

Dokumenty archiwalne - aktualne od 2018r. obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowepobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowychpobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczkipobierz

 

Dokumenty archiwalne ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowepobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowychpobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczkipobierz

 

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe pobierz
 • Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych pobierz
 • Załącznik nr 3 - harmonogram wypłaty zaliczki pobierz
 • Załącznik nr 4 - wniosek o wypłatę zaliczki - pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne w 2017r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną-  pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz

 

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór formularza wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Dokumenty archiwalne-  aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o płatność pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji - pobierz

 

DZIAŁANIE 4.2 : Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r.

 • ​​​Formularz wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz

 

Dokumenty archiwalne,  ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowaniepobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacjipobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkipobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowychpobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowaniepobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacjipobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkipobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowychpobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatnośćpobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatnośćpobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych- pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji- pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatówpobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizycznąpobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizycznąpobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatnośćpobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpobierz

 

 

dokumenty archiwalne, ważne od 6 września 2017 r. do 13 kwietnia 2018 r. 

 

Dokumenty archiwalne , ważne od 14 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Biznes Plan uproszczony - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości - pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych- pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji- pobierz

 

Dokumenty archilwane , aktualne od 29 maja 2017r. do 14 lipca 2017 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Biznes Plan uproszczony - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

 

Dokumenty archiwalne, aktualne do 28 maja 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

 

UMOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

DZIAŁANIE 4.3 prowadzone w ramach współpracy

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowaniepobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracypobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacjipobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkipobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnychpobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracypobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacjipobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczkipobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkipobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnychpobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatnośćpobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatnośćpobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatówpobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizycznąpobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatnośćpobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćpobierz

 

 

Dokumenty archiwalne, aktualne od 7 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

 

Dokumenty archiwalne, aktualne do 6 lipca 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz