Dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów z tym związanych. Poniżej znajdą Państwo formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach poszczególnych działań, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową o przyznaniu pomocy/ wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.   Z uwagi na pełną treść dokumentów należy je pobrać ze strony właściwej Lokalnej Grupy Działania/Lokalnej Grupy Rybackiej 

 

PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości- pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela- pobierz

c) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

d) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

4. Biznes Plan uproszczony- pobierz

5. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

6. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

7. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji- pobierz

8. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz

9. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki- pobierz

10. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych- pobierz

11. Formularz wniosku o płatność- pobierz

12. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność- pobierz

13. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań - pobierz

14. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

15. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność- pobierz

16. Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych- pobierz

17. Sprawozdania dokumenty aktualne od 21 stycznia 2019 r. oraz dokumenty archiwalne

 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna- pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną- pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną- pobierz

5. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

6. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

7. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji- pobierz

8. Formularz wniosku o płatność- pobierz

9. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność- pobierz

10. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna- pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną- pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną- pobierz

11. Sprawozdania dokumenty aktualne od 21 stycznia 2019 r. oraz dokumenty archiwalne

 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r.

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości- pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela- pobierz

c) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

d) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

4. Formularz wniosku o płatność- pobierz

5. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność- pobierz

6. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność- pobierz

7. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań - pobierz

8. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

9. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

10. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

11. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji- pobierz

12. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz

13. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki- pobierz

14. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych- pobierz

15. Sprawozdania dokumenty aktualne od 21 stycznia 2019 r. oraz dokumenty archiwalne

 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

b) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

4. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

5. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe- pobierz

7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych- pobierz

8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz

9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki- pobierz

10. Formularz wniosku o płatność- pobierz 

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność- pobierz

12. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań - pobierz

13. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

14. Sprawozdania dokumenty aktualne od 21 stycznia 2019 r. oraz dokumenty archiwalne